“Droga do Sukcesu”

Name of the sending institution: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

Dates: 15th September – 6th October 2018

Project nr: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037214

Areas of internships: CNC, mechanics