„EKSPEDYCJA SPEDYTORÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU DO WIEDZY”

Name of the sending institution: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie

Dates: 1st-26th October 2018

Project nr: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037249

Areas of internships: expedition