“European teacher – professional development of the Staff of III Secondary School”

Name: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego

Dates: 25/01/2020 – 02/02/2020

Project nr: POWERSE-2019-1-PL01-KA101-064199