„Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia” 

Name of the school: Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach
Dates: 13/05/2019-24/05/2019
Project number: 2017- 1-PL01-KA102-037763
Area:Mechanics, construction