„Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”

Name of the School: Zespół Szkół Zawodowych nr 3” in Starachowice
Dates: 27/05/2019-31/05/2019
Project number: POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048790
Area: job shadowing