“Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli”

Name of the School: Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
Dates: 08.04.2019-12.04.2019
Project number: 2018-1-PL01-KA116-048639
Area:Job shadwoing