“Poznajmy się w Portugalii

Name: Zespół Szkół im. Oddiziału Partyzanckiego Ak “Jędrusie”

Dates: 24/01/2020 – 03/02/2020

Project nr: 2019-1-PMU-1322