“Praktyka zagraniczna dla informatyków drogą do europejskich kompetencji zawodowych”

Name of the School: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Władysława Reymonta w Bierutowie
Dates: 29/04/2019-28/05/2019
Project number: 2018-1-PL01-KA102-047744
Area :ICT