“Slow Food w kształceniu zawodowym jako europejski standard zdrowego trybu życia”

Name of the sending institution: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

Country: POLAND

Dates: 17th September – 28th September 2018

Project number: 2017-1-PL01-KA102-035854

Areas of internship: cooks, hotels, economics