“STAWIAMY NA ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”

Name of the School: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie
Dates: 29/04/2019-17/05/2019
Project number: 2018 1-PL01-KA102-048000
Area: Hairdressers