“W przyszłość z europejskim doświadczeniem zawodowym”

Name of the School:Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
Dates:01.04.2019-12.04.2019
Project number:2018-1-PL01-KA102-049138
Area: ICT, Renewable Energies