Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy

Name of the School: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie
Dates: 03/06/2019-14/06/2019
Project number: 2017-1-PL01-KA102-036375
Area: vets, gastronomy, mechanics of agriculture