Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy

Name: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

Dates: 23/09/2019-04/10/2019

Project Number: 2017-1-PL01-KA102-036375

Areas: Cooks, waiters, mechanization of agriculture and vet technicians