Droga do sukcesu

Name: Zespól Szkol Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

Dates: 16/09/2019-04/10/2019

Project Nr: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037214

Areas: Car Mechanics and CNC Operators