“Nowe cele, nowe szanse”

Name: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

Dates: 16/09-11/10/2019

Project number: 2018-1-PL01-KA102-049433

Areas: IT