“Nowe cele, nowe szanse”

Name: POWIATOWY ZESPOL SZKOL NR 2 IM. K. MIARKI

Dates: 08/03/2020 – 15/03/2020 / 04/10/2020 – 25/10/2020

Project nr: 2018-1-PL01-KA102-049433

Areas: Tourism and Hospitality