Nowe Technologie Wsparciem dla Edukacji / Programowanie na platformie AppInventor

Name: Zespół Szkół Łączności

Dates: 02-07-2019 to 13-07-2019

Project nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049291