“Poznajmy się w Portugalii”

Name: Zespół Szkół im. Oddiziału Partyzanckiego Ak “Jędrusie”

Dates: 13/01/2020 – 24/01/2020

Project nr: 2019-1-PMU-1322