„Zdobywanie doświadczeń branżowych na Półwyspie Iberyjskim”

Name of the School: Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących im.  Prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu
Dates: 27/05/2019-14/06/2019
Project number: 2018-1-PL01-KA102-047575
Area: geodets