“Dobry staż gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Name of School: Zespół Szkół nr 17 in Zabrze

Dates: 01/10-15/10/2021

Project Number: 2019-1-PL01-KA102-063481

Areas: Tourism and Hotellerie