“Doskonalimy kompetencje cyfrowe na europejskim poziomie”

Name of School: “Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino” w Ustrobnej

Dates: 27/06-03/07/2021

Project Number: 2020-1-PL01-KA101-078079

Areas: Staff Training