“Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας μέσω βιωματικής μάθησης και πρακτικής άσκησης”

2 Vocational Lyceum Larisas,
GREECE
19th – 29th December 2014
Project number: 2014-1-EL01-KA102-000475

It was our pleasure to host 15 teachers from 2nd Vocational Lyceum Larisas. They spend their time here visiting various educational institutions as well as took part in the specific training; “Building start-up businesses by inspirational vocational training”.