“Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας μέσω βιωματικής μάθησης και πρακτικής άσκησης”

Vocational Lyceum Larisas,
GREECE
17th November – 1st December 2014
Project number: 2014-1-EL01-KA102-000475

We had the pleasure of hosting 30 students and 4 teachers from a professional school in Larisa Greece for two weeks. They worked hard during their internships as future mechanics and electricians but also had a lot of fun in their free time. Check out some of the best moments.