“Europejska Praktyka Elementem Kształcenia Zawodowego w ZSŁ”

Name of School: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach

Dates: 13/08-03/09/2021

Project Number: 2019-1-PL01-KA102-064076

Areas: ICT AND LOGISTICS