“Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach”

Name of School: “Centrum Kształcenia Zawodowego in Starachowice”

Dates: 07/06-18/06/2021

Project Number: 2019-1-PL01-KA102-062693

Areas: Construction and Car Mechanics