„EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO”

Name of School: Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Dates: 02/10-29/10/2021

Project Number: 2019-1-PL01-KA102-063154

Areas: Renewable Energies, Plumbing and Construction