“Nowe cele, nowe szanse”

Name of School: Powiatowy Zespół Szkół im. Karola Miarki w Pszczynie

Dates: 08/11-05/12/2020

Project Number: 2018-1-PL01-KA102-049433

Areas: COOKS