Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki , Poland

Project Number: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122671, Bilet do kariery – III

Project Dates: 05.05.2024-01.06.2024

Internship area: ICT