„Poznajmy się w Potugalii”

Name of School: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” , Poland

Dates: 16/10-07/11/2020

Project number: 2019-1-PMU-1322

Areas: ELECTRICITY AND RENEWABLE ENERGIES