“Przemyski Elektronik na praktykach zawodowych w Europie ”

Name of School: ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W PRZEMYŚLU

Dates: 24/07-07/08/2021

Project Number: 2020-1-PL01-KA102-080811

Areas: Electronics