Spół Szkół Technicznych w Częstochowie – Poland

Project Number: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139443

Project Dates: 26/02/2024-22/03/2024

Internship areas: ICT