STAŻ ZAWODOWY UCZNIÓW ZSRCKU KOŚCIELEC

Name of School: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica

Dates: 05/09-18/09/2021

Project Number: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079145

Areas: Cooks, Logistics and economy