„Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”/ „With Budowlanka through Europe – Gaining practical skills a chance for self-reliance on the labor market – edition III”

Name of School: Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

Dates: 05/09-03/10/2021

Project Number: 2020‐1‐PL01‐ KA102‐080672

Areas: Geodesy/topography, construction and gardening