“Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego

Name of School: Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanislawa Szpetnara w Krosnie , Poland

Dates: 25/10-14/11/2020

Project Number: 2019-1-PL01-KA102-061572

Areas: HAIRDRESSING AND LAB TECHNICIANS