Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Name of School: ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI w Gliwicach

Dates: 25/10-20/11/2021

Project Number: 2020-1-PL01-KA102-080774

Areas: Logistics and Electrical Technician