Zespół Szkół Łączności w Gliwicach, POLAND

Project Title: Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w ZSŁ

Dates: 15.08.2022-09.09.2022

Project Number: 2019-1-PL01-KA102-064076

Areas of internships: ICT, logistics