Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara Krosno, POLAND

Dates: 26.06.2023 – 16.07. 2023

Project Number: 2022-1-PL01-KA122-VET-000078283

Internship areas: hairdressers, gastronomy services